Wedstrijd Reglement

Deelnemen

 1. De wedstrijd loopt tem maandag 2 maart 2020 23u59.
 2. Je neemt deel aan de wedstrijd door:
 • The Wildlinger Facebookpagina te liken en het wedstrijdbericht publiek te delen op jouw eigen Facebookpagina. (Je maakt extra kans door jouw reisbuddies te taggen in het wedstrijdbericht)
  OF
 • The Wildlinger Instagrampagina te volgen en jouw reisbuddies te taggen in het wedstrijdbericht. (Je maakt extra kans door het wedstrijdbericht in jouw Instagramverhaal te delen en  @the_wildlinger hierin te taggen)
 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard je het wedstrijdreglement en ga je akkoord met de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden en het Privacy beleid beschreven op onze website.
 2. Door deel te nemen aanvaard je alle bepalingen van dit reglement en elke beslissing die de organisator moet nemen.
 3. Deelnemers moeten 18+ zijn.

De winnaar

 1. De winnaar wordt willekeurig geloot en wint de reis van zijn of haar keuze uit de 3 keuze mogelijkheden: Noord-Macedonië, Marokko of Noorwegen zoals beschreven op de website.
 2. De winnaar wordt door de organisator gecontacteerd via het sociale mediaplatform waarmee hij of zij heeft deelgenomen binnen een week na afloop van de wedstrijd.
 3. De winnaar heeft uiterlijk 2 weken tijd om te reageren op het bericht van voorgenoemde contactopname. Gerekend vanaf de verzendingsdatum van het bericht van voorgenoemde contactopname.
 4. Na de eerste reactie van de winnaar heeft hij of zij nog 2 weken tijd om te laten weten of hij of zij de prijs (één van de te winnen reizen) al dan niet aanvaardt.
 5. Indien één van bovenstaande termijnen of beide bovenstaande termijnen niet worden nageleefd, wordt een nieuwe winnaar gekozen waarvoor deze termijnen opnieuw gelden.
 6. Ook als je reeds bent ingeschreven voor een bepaalde reis, maak je nog steeds kans om te winnen.

De reis die wordt weggegeven

 1. Het gaat hier om een plaats die we weggeven op één van onze groepsreizen naar Noord-Macedonië, Marokko of Noorwegen in 2020. De winnaar wint dus geen privéreis, maar neemt deel aan één van deze groepsreizen zoals beschreven op de website. Dit is inclusief en exclusief de zaken beschreven op de website en volgens de voorwaarden beschreven op de website.
 2. De reis is enkel geldig in 2020 en kan slechts door 1 persoon gewonnen worden.
 3. Indien de reis van de winnaar zijn of haar eerste keuze niet zou kunnen doorgaan door bijvoorbeeld te weinig inschrijvingen, dan wint de winnaar de reis van zijn of haar tweede keuze in 2020.
 4. Indien ook de reis van de winnaar zijn of haar tweede keuze door omstandigheden niet zou kunnen doorgaan dan wint hij of zij een reischeque ter waarde van de reis van zijn of haar eerste keuze. Deze reischeque kan dan gebruikt worden voor een plaats op eender welke groepsreis winter- en zomer die wel kan doorgaan in 2020 of 2021. De totaalprijs van de gewenste reis wordt dan verminderd met de waarde van deze reischeque. Indien de waarde van de reischeque hoger is dan de waarde van de gewenste reis, dan vervalt het verschil. Dit verschil in waarde wordt dan in geen geval terugbetaald en kan ook niet meer gebruikt worden als tegoed voor deze of een andere reis.
 5. Indien de winnaar zelf na de loting door omstandigheden niet kan/wil deelnemen aan de reis van zijn eerste en/of tweede keuze in 2020, dan vervalt de prijs (één van de te winnen reizen) en kan deze niet meer gebruikt worden.
 6. De prijs (één van de te winnen reizen) is niet overdraagbaar aan derden en kan niet ingeruild worden voor andere producten of diensten. De prijs (één van de te winnen reizen) kan ook niet in geld uitbetaald worden.

Rechten van de organisator

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.
 2. Niet-voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Zijn beslissing zal daarbij bindend zijn.
 3. De organisator kan op elk ogenblik dit reglement wijzigen.
 4. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te annuleren bij overmacht of elke andere gebeurtenis onafhankelijk van zijn wil.
 5. De organisator stelt alles in het werk om de in dit reglement beschreven prestaties te waarborgen.
 6. De organisator kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van zijn verbintenissen als die te wijten is aan oorzaken buiten zijn wil of aan overmacht.
 7. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de organisator is gevestigd, bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.